Udsigt over Qumran-ruinen og Det Døde Hav fra klipperne vest for bebyggelsen

Ikke-bibelske tekster fra Hule 4 i Qumran
Forkortelse Navn, indhold, oversættelse
Hule 4
4Q51a
papUnclassified frags.
Uidentificerede stykker tekst skrevet ned på bagsiden af et manuskript af Samuelsbøgerne (4Q51/4QSama)
4Q123
4Qpaleo paraJosh
Gengivelse af materiale fra Josvas Bog
4Q124-26 Uidentificerede tekster
4Q127
Qpap paraExod gr
Gengivelse af materiale fra Anden Mosebog
4Q128-148
4QPhyl A-U
Tekster fra ”bederemme”
4Q149-155
4QMez A-G
Tekster fra mezuzah’er, dvs. kapsler med bibeltekster til at placere på husets dørstolper
4Q156
4QtgLev
Targum (aramaisk oversættelse eller gendigtning) af Tredje Mosebog
4Q157
4QtgJob
Targum (aramaisk oversættelse eller gendigtning) af Jobs bog
4Q158
4QBibPar (= 4QRPa)
Genskrevet Pentateuk, jf. 4Q364-67
Uddrag på dansk v/ J. Høgenhaven, ’Den uforudsigelige Jahve i 4QRewritten Pentateuch A: På grænsen mellem afskrift og genskrivning af Bibelen i Qumran’, i Bibelske genskrivninger (Forum for Bibelsk Eksegese 17), red. J. Høgenhaven og M. Müller, Museum Tusculanums Forlag 2012, s. 139-163
4Q159
4QOrdinancesa
Forordninger, jf. 4Q513-14
Uddrag på dansk v/ Aage Pilgaard, Dødehavsskrifterne og Det ny Testamente, Anis 1997, s. 93
4Q160
4QVisSam
Samuels Syn
4Q161-65
4QpIsaa-e
Esajaskommentarerne (jf. 3Q4)
På dansk v/ B. Ejrnæs, Dødehavsskrifterne s. 222-25
4Q166-67
4QpHosa-b
Hoseaskommentarerne
På dansk v/ B. Ejrnæs, Dødehavsskrifterne s. 226-27
4Q168
4QpMic? (4QMic?)
Kommentar til Mikas Bog? (jf. 1Q14)
4Q169
4QpNah
Nahumkommentaren
På dansk v/ B. Ejrnæs, Dødehavsskrifterne s. 229-32
og v/ E. Nielsen, Dødehavsteksterne (1959) s. 35-40
4Q170
4QpZeph
Kommentar til Sefanias’ Bog (jf. 1Q15)
4Q171
4QpPsa
Salmekommentar A
På dansk v/ B. Ejrnæs, Dødehavsskrifterne s. 238-41
4Q172
4QpUnid
Uidentificerede fragmenter af tekster med bl.a. kommentarer til bibelske bøger
4Q173
4QpPsb
Salmekommentar B (jf. 4Q171)
4Q173a
4QpPsc?
Tidligere udgivet som frg. 5 af 4Q173, men fragmentet er tydeligvis en selvstændig tekst, der muligvis bør kaldes Salmekommentar C, da den citerer Sl 118,20
4Q174
4QFlor (4QMidrEschata?)
Florilegium
På dansk v/ B. Ejrnæs, Dødehavsskrifterne s. 244-45
Muligvis er 4Q174 og 4Q177 (evt. flere tekster) eksemplarer af én tekst, ”Eskatologisk Midrash”
4Q175
4QTest
Testimonia
På dansk v/ B. Ejrnæs, Dødehavsskrifterne s. 249-50
4Q176
4QTanh
Tanhumim
På dansk v/ B. Ejrnæs, Dødehavsskrifterne s. 242-43
4Q176a
4QJubi?
Fragmenter af Jubilæerbogen, tidl. udg. som del af 4Q176 (frg. 19-21), jf. 4Q216-24
4Q177
4QCatena A (4QMidrEschatb?)
Catena
På dansk v/ B. Ejrnæs, Dødehavsskrifterne s. 246-48 Muligvis et eksemplar af ”Eskatologisk Midrash”, jf. 4Q174
4Q178
4QUnclassified frags. (4QMidrEschatd?)
Uidentificerede fragmenter
Muligvis et eksemplar af ”Eskatologisk Midrash”, jf. 4Q174
4Q179
4QapocrLam A
Apokryfe Klagesange
På dansk v/ J. Høgenhaven, Dødehavsskrifterne s. 405-07
4Q180-81
4QAgesCreat A-B
Skabelsens Tidsaldre
På dansk v/ B. Ejrnæs, Dødehavsskrifterne s. 253-54
4Q182
4QCatena B (4QMidrEschatc?)
Catena (jf. 4Q177)
Muligvis et eksemplar af ”Eskatologisk Midrash”, jf. 4Q174
4Q183
4QMidrEschate?
Muligvis et eksemplar af ”Eskatologisk Midrash”, jf. 4Q174
4Q184
4QWiles of the Wicked Woman
Fru Dårskab
På dansk v/ S. Holst, Dødehavsskrifterne s. 470-73
4Q185
4QSapiential Work
Visdomsværk
På dansk v/ J. Høgenhaven, Dødehavsskrifterne s. 467-69
4Q186
4QHoroscope
Astrologisk Tekst
På dansk v/ J. Høgenhaven, Dødehavsskrifterne s. 495-97
4Q196-200
4QpapToba ar, 4QTobb-d ar, 4QTobe
Tobits Bog (4 eksemplarer på aramaisk, ét på hebraisk)
Den komplette version af Tobits Bog, oversat fra græsk, findes i Bibelselskabets udgave af ”De Gammeltestamentlige Apokryfer”. Qumran-fragmenterne findes oversat i B. Otzen, ’Aramæiske Tobitfragmenter fra Qumran’, i Tro og historie (Forum for Bibelsk Eksegese 7), red. L. Fatum og M. Müller, Museum Tusculanums Forlag 1996, s. 193-205
4Q201-202
4QEna-b ar
1 Enoks Bog
De aramaiske fragmenter fra Qumran findes ikke oversat til dansk, men den komplette etiopiske version oversat af E. Hammershaimb findes i De gammeltestamentlige pseudepigrafer s. 69-174.
4Q203
4QEnGiantsa ar
“Kæmpernes Bog”
På dansk v/ S. Holst, ’Gennem ild og vand: Skriftlighed i den aramaiske Kæmpernes Bog’, i Skriftbrug, autoritet og pseudepigrafi (Forum for Bibelsk Eksegese 16), red. B. Ejrnæs og L. Fatum, Museum Tusculanums Forlag 2010, s. 13-34 (s. 17-24)
4Q204-206
4QEnc-e ar
1 Enoks Bog, jf. 4Q201-202
4Q206 frg. 2-3
4QEnGiantsf ar
“Kæmpernes Bog”, jf. 4Q203
4Q207
4QEnf ar
1 Enoks Bog, jf. 4Q201-202
4Q208-211
4QEnastra-d ar
“Den astronomiske Enoks Bog”
Kap. 72-82 af den etiopiske version af 1 Enoks Bog er en forkortet version af et ældre skrift, som disse fragmenter stammer fra. En dansk oversættelse af Qumran-fragmenterne findes ikke, men E. Hammershaimbs oversættelse af 1 Enok (jf. 4Q201-202) giver et udmærket indtryk af indholdet.
4Q212
4QEng ar (Letter of Enoch)
1 Enoks Bog, jf. 4Q201-202 Fragmenter af den del af 1 Enoks Bog (kap. 91-108), som også kaldes for ”Enoks formaningstaler”.
4Q213, 4Q213a, 4Q213b, 4Q214, 4Q214a, 4Q214b
4QLevia-f ar
Det Aramæiske Levi-Dokument
Uddrag på dansk v/ S. Holst, ’Hvad kom først – templet eller præsten? Tempelkultens forhistorie i Dødehavsrullerne’, i Præeksistens (Forum for Bibelsk Eksegese 18), red. K. Mejrup m.fl., Museum Tusculanums Forlag 2014, s. 279-298 (s. 286).
Teksten er en slags forløber for det græske ”Levis Testamente”, som er oversat af Benedikt Otzen i De gammeltestamentlige pseudepigrafer s. 709-723.
4Q215
4QTNaph
Naftalis Testamente
De aramaiske fragmenter fra Qumran findes ikke oversat til dansk, men det græske ”Naftalis Testamente”, som er indholdsmæssigt beslægtet med teksten, er oversat af Benedikt Otzen i De gammeltestamentlige pseudepigrafer s. 754-60.
4Q215a
4QTime of Righteousness
Retfærdighedens Tid
Uddrag på dansk v/ T. Elgvin i Mine læber spiller fløjte: Jødiske bønner før Jesus, Credo Forlag 2006, s. 122
4Q216-24
4QJuba-h
Jubilæerbogen
De hebraiske fragmenter fra Qumran findes ikke oversat til dansk, men den komplette etiopiske version oversat af Bent Noack findes i De gammeltestamentlige pseudepigrafer s. 175-301
4Q225-227
4QpsJuba-c
Pseudo-Jubilees
En selvstændig tekst, som indholdsmæssigt er beslægtet med Jubilæerbogen
4Q228
4QText with a Citation of Jub
En tekst med citat fra Jubilæerbogen
4Q234
4QExercitium Calami A
Exercitium Calami
4Q235
4QUnid. Text nab
En tekst på nabatæisk
4Q238
4QWords of Judgement
Words of Judgement
4Q242
4QPrNab ar
Nabonids Bøn
På dansk v/ S. Holst & N.P. Lemche, Dødehavsskrifterne s. 484-85
4Q243-245
4QpsDana-c ar
Pseudo-Daniel
På dansk v/ S. Holst & N.P. Lemche, Dødehavsskrifterne s. 506
4Q246
4QapocrDan ar
Danielapokryfen (Aramaisk Apokalypse)
På dansk v/ S. Holst & N.P. Lemche, Dødehavsskrifterne s. 481-83
4Q247
4QPesher on the Apocalypse of Weeks
En kommentar til “Ugeapokalypsen” (dvs. til 1 Enoks Bog 93,1-10 og 91,11-17)
4Q248
4QHistorical Text A
En historisk tekst
4Q249
4Qpap cryptA Midrash Sefer Moshe
Midrash Sefer Moshe
4Q249a-i
4Qpap cryptA Serekh ha-‘Edaha-i (SEa-i)
Sektreglen, jf. 1Q28a
4Q249k-l
4Qpap cryptA Text Quoting Leviticus A-B
Tekst med citat fra Tredje Mosebog
4Q249m
4Qpap cryptA Hodayotlike Text E
Hodayotlignende tekst (beslægtet med Takkesalmerne), jf. 4Q434 og 4Q440
4Q249n-o
4Qpap cryptA Liturgical Work E-F?
Liturgical Work
4Q249p
4Qpap cryptA Prophecy?
Prophecy
4Q249q
4Qpap cryptA Fragment Mentioning the Planting
Fragment Mentioning the Planting
4Q249r-z
4Qpap cryptA Unid. Text A-H, pap cryptA Miscellaneous Texts A
Diverse uidentificerede tekster med ”kryptisk” skrift (en slags kodealfabet)
4Q250, 4Q250a
4Qpap cryptA Text Concerning Cultic Service A-B?
Text Concerning Cultic Service
4Q250b pap cryptA Text Related to Isa 11 Text Related to Isaiah 11
4Q250c-j
4Qpap cryptA Unid. Text I-O, 4Qpap cryptA Misc. Texts B
Diverse uidentificerede tekster med ”kryptisk” skrift
4Q251
4QHalakha A
Halaka
Q252-53, 4Q254-254a
4QCommGen A-D
Genesiskommentarer (tidl. kaldet bl.a. ”Patriarchal Blessings”)
På dansk v/ B. Ejrnæs, Dødehavsskrifterne s. 255-57
4Q253a
4QCommMal
Kommentar til Malakias’ Bog
4Q255-64
4QpapSa, 4QSb, 4QpapSc, 4QSd-j
Sekthåndbogen
Fragmenterne fra hule 4 er ikke oversat til dansk i selvstændig form, men jf. H.-Aa. Minks oversættelse af det mere velbevarede manuskript af Sekthåndbogen fra Hule 1 i Dødehavsskrifterne s. 67-96
4Q264a
4QHalakha B
Halaka
4Q265
4QMiscellaneous Rules
Forskellige regler
Uddrag på dansk v/ Aage Pilgaard, Dødehavsskrifterne og Det ny Testamente, Anis 1997, s. 65
4Q266-73
4QDa-g, 4QpapDh
Damaskusskriftet
Et enkelt brudstykke af 4QDe (4Q270), som tilsyneladende indeholder den ellers tabte slutning af skriftet, er oversat til dansk i Dødehavsrullerne: Indhold, historie og betydning, Anis 2009, s. 203. Fragmenterne fra Qumran er i øvrigt ikke oversat til dansk i selvstændig form, men jf. S. Holm-Nielsens oversættelse af det mere komplette middelalderlige manuskript fra Cairo (CD) i Dødehavsskrifterne s. 31-63
4Q274
4QTohorot A
Renselsesregler
4Q275
Communal Ceremony
Indvielsesceremoni
4Q276-78
4QTohorot Ba-b, 4QTohorot C
Renselsesregler
4Q279
4QFour Lots
Fire Lodder
4Q280
4QCurses
Forbandelser
4Q281a-f, 4Q282a-t
4QUnidentified Fragments A, B
Uidentificerede fragmenter
4Q284
4QPurification Liturgy
Renselsesliturgi
4Q284a
4QHarvesting
Høst
4Q285
4QSefer ha-Milhamah (4QSM)
Krigsbogen
På dansk v/ S. Holst, Dødehavsskrifterne s. 209-13
4Q286-290
4QBera-e
Velsignelser (Berakhot)
På dansk v/ S. Holst, Dødehavsskrifterne s. 389-95
4Q291-293
4QWork Containing Prayers A-C
Work Containing Prayers
4Q294
4QSapiential-Didactic Work C
Sapiential-Didactic Work
4Q298
4QcryptA Words of the Maskil to All Sons of Dawn
Vismandens Ord til alle Morgenrødens Børn
På dansk v/ J. Høgenhaven, Dødehavsskrifterne s. 455-57
4Q299-301
4QMysta-c
Hemmelighedernes Bog
På dansk v/ J. Høgenhaven, Dødehavsskrifterne s. 458-62
4Q302
4QpapAdmonitory Parable
Admonitory Parable
4Q303-305
4QMeditation on Creation A-C
Meditation on Creation
4Q306
4QMen of People Who Err
Men of People Who Err
4Q307
4QText Mentioning Temple
Text Mentioning Temple
4Q313
4QcryptA MMTg?
Muligvis et eksemplar af Udvalg af Lovens Gerninger (jf. 4Q394-99)
4Q313a-b
4QcryptA Unid. Text P-Q
En uidentificeret tekst med “kryptisk” skrift
4Q313c
4QcryptA Cal. Doc. B
Kalendertekst, jf. 4Q320-22
4Q317
4QcryptA Lunisolar Calendar (4QAstrCrypt)
Månens faser (”Lunisolar Calendar”)
4Q318
4QZodiology and Brontology ar
Brontologi
Uddrag på dansk v/ Benedikt Otzen, Jødisk litteratur på Jesu tid, Anis 2001, s.190
4Q319
4QOtot
Otot
4Q320, 4Q321, 4Q321a, 4Q322
4QCal. Doc./Mishmarot A-C, Mishmarot A
Kalendertekster
jf. indføring og oversættelser af udvalgte tekster v/ S. Holst & N.P. Lemche, Dødehavsskrifterne s. 509-13
4Q322a
4QHistorical Text H?
Historisk tekst, , jf. 4Q331-33
4Q323-24, 4Q324a-c
Mishmarot B-D, papCal. Doc. A?
Kalendertekster, jf. 4Q320-22
4Q324d-f
4QcryptA Lit. Cal.a-c?
Liturgisk kalender
4Q324g-i, 4Q325-26
4QcryptA Cal. Doc. F-G?, cryptA Mishmarot J, Mishmarot C-D
Kalendertekster, jf. 4Q320-22
4Q327 jf. 4Q394 frags. 1-2
4Q328-29, 4Q329a, 4Q330
4QMishmarot F-I
Kalendertekster, jf. 4Q320-22
4Q331-33
4QpapHistorical Text C, 4QHistorical Text D-E
Historiske tekster
På dansk v/ S. Holst & N.P. Lemche, Dødehavsskrifterne s. 504-505
4Q332a
4QUnidentified Text
Uidentificeret tekst
4Q334
4QOrdo
Ordo
4Q337
4QCal. Doc. E?
Kalendertekst, jf. 4Q320-22
4Q338
4QGenealogical List?
Genealogical List
4Q339
4QList of False Prophets ar
List of False Prophets
4Q340
4QList of Netinim
List of Netinim
4Q341
4QExercitium Calami C
Exercitium Calami, jf. 4Q360
4Q342
4QLetter? ar
Et brev på aramaisk
4Q343
4QLetter nab
Et brev på nabatæisk
4Q344
4QDebt Acknowledgement ar
Et gældsbevis
4Q345-46
4QDeed A ar or heb, 4QDeed of Sale ar
Skøder
4Q346a
4QUnidentified Fragment A
Uidentificeret fragment
4Q347
4QpapDeed F ar
Et skøde (muligvis en del af XHev/Se 32, dvs. et dokument fra Nahal Hever eller Wadi Seiyal, og ikke fra Qumran)
4Q348
4QDeed B heb?
Et skøde
4Q350-59
4QAccount gr, 4QAccount of Cereal A ar, 4QpapAccount of Cereal B ar or heb, 4QpapAccount A ar or heb, 4QpapAccount of Cereal or Liquid ar or heb, 4QAccount B-F? ar or heb, 4QpapDeed C? ar or heb
Forskellige kvitteringer for kornprodukter m.m. og andre administrative tekster
4Q360
4QExercitium Calami B
Exercitium Calami, jf. 4Q341
4Q360a-b, 361-63
4QpapUnidentified Fragments B ar, 4QUnidentified Fragment C, 4QpapUnidentified Fragment gr, 4QcryptB Unid. Text A-B
Uidentificerede fragmenter på forskellige sprog
4Q363a
4QcryptC Unid. Religious Text
Unidentified Religious Text
4Q363b
4Qcrypt Miscellaneous Texts
Div. tekster med “kryptisk” skrift
4Q364-67
RPa-e
Genskrevet Pentateuk, jf. 4Q158
Uddrag på dansk v/ S. Holst, ’Hvornår er en tekst Bibelsk? Bearbejdede Mosebøger blandt Dødehavsrullerne’, i Bibelske genskrivninger (Forum for Bibelsk Eksegese 17), red. J. Høgenhaven og M. Müller, Museum Tusculanums Forlag 2012, s. 111-138 (s. 130-35)
4Q365a
4QTemplea?
Genskrevet Pentateuk, jf. 4Q364-67
Teksten har i virkeligheden været en del af manuskript 4Q365a, men blev i første omgang betragtet som et eksemplar af Tempelrullen fra Hule 11.
Uddrag på dansk v/ S. Holst, ’Hvad kom først – templet eller præsten? Tempelkultens forhistorie i Dødehavsrullerne’, i Præeksistens (Forum for Bibelsk Eksegese 18), red. K. Mejrup m.fl., Museum Tusculanums Forlag 2014, s. 279-298 (s. 281-82).
4Q368
4QapocrPent. A
Apokryf Pentateuk
4Q369
4QPrayer of Enosh (Prayer Concerning God and Israel?)
Enosh’s Bøn
Uddrag på dansk v/ Aage Pilgaard, Dødehavsskrifterne og Det ny Testamente, Anis 1997, s. 79
4Q370
4QAdmonFlood
Admonition Based on the Flood
4Q371-373
4QNarrative and Poetic Compositiona-c
Narrative and Poetic Composition
4Q374
4QExod/Conq. Trad.
Exodus/Conquest Tradition
4Q375-76
4QapocrMosesa-b?
Mosesapokryfen, jf. 1Q29 og 2Q21
4Q377
4QapocrPent. B
Apocryphal Pentateuch
4Q378-79
4QapocrJosha-b
Josvaapokryfen
4Q380-81
4QNon-Canonical Psalms A-B
Ikke-kanoniske Salmer
På dansk v/ B. Ejrnæs, Dødehavsskrifterne s. 408-15
4Q382
4Qpap paraKings et al.
Gengivelse af materiale fra Kongebøgerne
4Q383-84, 4Q385a, 4Q387, 4Q387a, 4Q388a, 4Q389-90
4QapocrJer A, 4Qpap apocrJer B?, 4QapocrJer Ca-f
Jeremiasapokryfen
Uddrag af 4Q390 på dansk v/ Benedikt Otzen, Jødisk litteratur på Jesu tid, Anis 2001, s.188
og v/ Aage Pilgaard, Dødehavsskrifterne og Det ny Testamente, Anis 1997, s. 92
4Q385, 4Q385b-c, 4Q386, 4Q388, 4Q391
4QpsEzeka-d, 4Qpap psEzeke, psEzek: Unid. Frags.
Pseudo-Ezekiel
4Q392
4QWorks of God
Works of God
4Q393
4QCommunal Confession
Communal Confession
4Q394-99
MMTa-f
Udvalg af Lovens Gerninger (Miqsat Ma‘aseh ha-Torah)
På dansk v/ J. Høgenhaven, Dødehavsskrifterne s. 171-79
4Q394 frg. 1-2
4QCal. Doc. D
Kalendertekst
indgår i J. Høgenhavens oversættelse af Udvalg af Lovens Gerninger, Dødehavsskrifterne s. 173; jf. nærmere om kalenderteksterne i Dødehavsskrifterne s. 509-11
4Q400-407
4QShirShabba-h
Sange til Sabbatsofferet
På dansk v/ S. Holst, Dødehavsskrifterne s. 368-85
4Q408
4QapocrMosesc?
Mosesapokryfen, jf. 4Q375-76
4Q409
4QLiturgical Work A
Liturgical Work
4Q410
4QVision and Interpretation
Vision and Interpretation
4Q411
4QSapiential Hymn
Sapiential Hymn
4Q412
4QSapiential-Didactic Work A
Sapiential-Didactic Work
4Q413
4QComp. conc. Div. Provid.
Composition Concerning Divine Providence
4Q414
4QRitPur A
Renselsesritual (jf. 4Q512)
Uddrag på dansk v/ Aage Pilgaard, Dødehavsskrifterne og Det ny Testamente, Anis 1997, s. 47
4Q415-18, 4Q418a, 4Q418c
4QInstructiona-e, 4QInstructionf?
Instruktion
På dansk v/ J. Høgenhaven, Dødehavsskrifterne s. 436-51
4Q418b
4QText with Quotation from Psalm 107?
Text with Quotation from Psalm 107?
4Q419
4QInstruction-like Composition A
En visdomstekst, jf. 4Q424
4Q420-21
4QWays of Righteousnessa-b
Retfærdighedens Veje
På dansk v/ J. Høgenhaven, Dødehavsskrifterne s. 463-66
4Q422
4QParaphrase of Gen and Exod
Parafrase af Genesis-Exodus
4Q423
4QInstructiong
Instruktion
Dansk oversættelse jf. 4Q415-18
4Q424
4QInstruction-like Composition B
Visdomstekst
På dansk v/ J. Høgenhaven, Dødehavsskrifterne s. 452-54
4Q425
4QSapiential-Didactic Work B
Sapiential-Didactic Work
4Q426
4QSapiential-Hymnic Work A
Sapiential-Hymnic Work
4Q427-432
4QHa-e, 4QpapHf
Takkesalmerne
De fleste af fragmenterne fra hule 4 er ikke oversat til dansk i selvstændig form, da mange af dem overlapper det mere velbevarede manuskript af Takkesalmerne fra Hule 1. S. Holm-Nielsens oversættelse, Dødehavsskrifterne s. 293-350, er dog suppleret med en oversættelse af det vigtigste fragment fra hule 4, 4QHa (4Q427) fr. 7, v/ B. Ejrnæs
4Q433, 4Q433a
4QHodayot-like Text A-B?
Hodayotlignende tekst (beslægtet med Takkesalmerne), jf. 4Q440
4Q434-438
4QBarkhi Nafshia-e
Min Sjæl, Pris Herren
På dansk v/ S. Holst, Dødehavsskrifterne s. 416-24
4Q439
4QLament by a Leader
Lament by a Leader
4Q440, 4Q440a
4QHodayot-like Text C-D
Hodayotlignende tekst (beslægtet med Takkesalmerne, jf. 4Q433
4Q440b
4QFragment Mentioning a Court
Fragment Mentioning a Court
4Q441-442
4QIndividual Thanksgiving A-B
Individual Thanksgiving
4Q443
4QPersonal Prayer
Personal Prayer
4Q444
4QIncantation
Incantation
4Q445
4QLament A
Lament
4Q446-447
4QPoetic Text A-B
Poetic Text
4Q448
4QApocr. Psalm and Prayer
Apokryf Salme og Bøn (Hyldest til Kong Jonatan)
På dansk v/ S. Holst & N.P. Lemche, Dødehavsskrifterne s. 500-502
4Q449-52, 4Q454
4QPrayer A-E?
Prayer
4Q453
4QLament B
Lament
4Q455
4QDidactic Work C
Didactic Work
4Q456
4QHalleluyah
”Halleluja”
4Q457a
4QCreation?
Creation
4Q457b
4QEschatological Hymn
Eschatological Hymn
4Q458
4QNarrative A
Narrative
4Q459
4QNarrative Work Mentioning Lebanon
Narrative Work Mentioning Lebanon
4Q460
4QNarrative Work and Prayer
Narrative Work and Prayer
4Q461-463
4QNarrative B-D
Narrative
4Q464
4QExposition on the Patriarchs
Exposition on the Patriarchs
4Q464a
4QNarrative E
Narrative
4Q464b
4QUnclassified frags.
Unclassified fragments
4Q465
4QpapText Mentioning Samson?
Text Mentioning Samson
4Q466
4QText Mentioning the Congregation of the Lord
Text Mentioning the Congregation of the Lord
4Q467
4QText Mentioning ’Light to Jacob’
Text Mentioning ’Light to Jacob’
4Q468a-c
4QUnidentified Fragments C, a-e
Unidentified Fragments
4Q468e-f
4QHistorical Text F-G
Historiske tekster
4Q468e på dansk v/ S. Holst & N.P. Lemche, Dødehavsskrifterne s. 505-06
4Q468g
4QEschatological Work A?
Eschatological Work
4Q468i
4QSectarian Text?
Sectarian Text
4Q468j
4QpapUnclassified frags.
Unclassified fragments
4Q468k
4QHymnic Text B?
Hymnic Text
4Q468l
4QFragment Mentioning Qoh 1:8-9 (= 4QQohb?)
Et fragment, som enten citerer Præd. 1,8-9 eller muligvis stammer fra et eksemplar af Prædikerens Bog (jf. listen over bibelske tekster)
4Q468m-dd
4QUnidentified Frags. D, m-dd
Unidentified Fragments
4Q469
4QNarrative I (cf. 4Q439)
Narrative
4Q470
4QText Mentioning Zedekiah
Text Mentioning Zedekiah
4Q471
4QWar Scroll-like Text B
En tekst, der er beslægtet med Krigsrullen
Teksten er ikke oversat til dansk i selvstændig form, men jf. J. Høgenhavens oversættelse af Krigsrullen fra Hule 1 i Dødehavsskrifterne s. 183-205
4Q471a
4QPolemical Text
Polemical Text
Q471b
4QSelf-Glorification Hymn (= 4QHe?)
Disse fragmenter er uden tvivl en del af den “selvforherligelseshymne”, som indgår i Takkesalmerne, bedst bevaret i 4QHa (4Q427) fr. 7, Dødehavsskrifterne s. 330-32 (og som optræder i en selvstændig version i 4Q491c), og må derfor være rester af et eksemplar af Takkesalmerne, sandsynligvis 4QHe (4Q431)
4Q471c
4QPrayer Concerning God and Israel
Prayer Concerning God and Israel
4Q472
4QEschatological Work B
Eschatological Work
4Q472a
4QHalakha C
Halaka
4Q473
4QThe Two Ways
The Two Ways
4Q474
4QText Concerning Rachel and Joseph
Text Concerning Rachel and Joseph
4Q475
4QRenewed Earth
“Jorden skal blive som Edens Have”
Uddrag på dansk v/ T. Elgvin i Mine læber spiller fløjte: Jødiske bønner før Jesus, Credo Forlag 2006, s. 118
4Q476, 4Q476a
4QLiturgical Work B-C
Liturgical Work
4Q477
4QRebukes Reported by the Overseer
Rebukes Reported by the Overseer
4Q478
4QpapFragment Mentioning Festivals
Fragment Mentioning Festivals
4Q479
4QText Mentioning Descendants of David
Text Mentioning Descendants of David
4Q480
4QNarrative F
Narrative
4Q481
4QText Mentioning Mixed Kinds
Text Mentioning Mixed Kinds
4Q481a
4QapocrElisha
Apocryphon of Elisha
4Q481b
4QNarrative G
Narrative
4Q481c
4QPrayer for Mercy
Prayer for Mercy
4Q481d
4QFragments with Red Ink
Fragments with Red Ink
4Q481e
4QNarrative H
Narrative
4Q482
4QpapJubi?
Et eksemplar af Jubilæerbogen?, jf. 4Q216-24
4Q483
4QpapGeno or papJubj?
Et fragment af enten Første Mosebog eller Jubilæerbogen
4Q484
4QpapTJud?
Judas Testamente
De aramaiske fragmenter fra Qumran findes ikke oversat til dansk, men det græske ”Judas Testamente”, som er indholdsmæssigt beslægtet med teksten, er oversat af Benedikt Otzen i De gammeltestamentlige pseudepigrafer s. 724-37.
4Q485
4QpapProph
Prophecy
4Q486-87
4QpapSap A-B?
Sapiential fragments
4Q488
4QpapApocryphon ar
Apocryphon
4Q489
4QpapApocalypse ar
Apocalypse
4Q490
4QpapFragments ar + heb
Fragments
4Q491-496
4QMa-e, 4QpapMf
Krigsrullen
Fragmenterne fra Hule 4 er ikke oversat til dansk i selvstændig form, men jf. J. Høgenhavens oversættelse af Krigsrullen fra Hule 1 i Dødehavsskrifterne s. 183-205
4Q491c
(Oprindelig udgivet som 4Q491 frg. 11 kol. 1 og frg. 12, men er tydeligvis en selvstændig tekst)
En selvforherligelseshymne
På dansk v/ Aage Pilgaard, Dødehavsskrifterne og Det ny Testamente, Anis 1997, s. 83
og v/ S. Holst, ’ ”Hvem er som jeg blandt guder?” Hymner om himmelfart og læreautoritet fra Qumran’, i Frelsens biografisering (Forum for Bibelsk Eksegese 13), red. H. Tronier og Th.L. Thompson, Museum Tusculanums Forlag 2004, s. 26-46 (s. 26-27)
4Q497
4QpapWar Scroll-like Text A
En tekst, der er beslægtet med Krigsrullen, jf. 4Q471
4Q498
4QpapSap/Hymn
Sapiential/Hymnic fragments
4Q499
4QpapHymns/Prayers (= Prayer of Enoshb?)
Hymns/Prayers
4Q500
4QpapBened
Benedictions
4Q501
4QapocrLam B
Apokryfe Klagesange, jf. 4Q179
4Q502
4QpapRitMar
Et bryllupsritual
4Q503
4QpapPrQuot
Daglige Bønner (tekst på bagsiden af 4Q512)
På dansk v/ S. Holst, Dødehavsskrifterne s. 365-67
4Q504, 4Q506
4QDibHama.c
Himmellysenes Ord (Dibre Hame’orot)
På dansk v/ S. Holst, Dødehavsskrifterne s. 357-64
4Q505
4QpapDibHamb (= 4QpapPrFêtes?)
Sandsynligvis fragmenter af et eksemplar af Bønner til Højtiderne (jf. 4Q507-09). Blev tidligere katalogiseret som et eksemplar af Himmellysenes Ord
4Q507-509
4QPrFêtesa-c
Bønner til Højtiderne, jf. 1Q34 og 4Q505
På dansk v/ S. Holst, Dødehavsskrifterne s. 386-88
4Q510-511
4QShira-b
Vismandens Sange
På dansk v/ J. Høgenhaven, Dødehavsskrifterne s. 399-404
4Q512
4QpapRitPur B
Renselsesritual (jf. 4Q414)
4Q513-514
4QOrdinancesb-c
Forordninger, jf. 4Q159
4Q515-20
4QpapUnclassified frags.
Usorterede fragmenter
4Q521
4QMessianic Apocalypse
Messiansk Apokalypse
På dansk v/ S. Holst, Dødehavsskrifterne s. 522-24
4Q522
4QProphecy of Joshua
Prophecy of Joshua
Uddrag på dansk v/ Aage Pilgaard, Dødehavsskrifterne og Det ny Testamente, Anis 1997, s. 85
4Q523
4QJonathan
Jonatan
På dansk v/ S. Holst & N.P. Lemche, Dødehavsskrifterne s. 507
4Q524
4QTempleb
Tempelrullen
Jf. H.- Aa. Minks oversættelse af Tempelrullen fra Hule 11 i Dødehavsskrifterne s. 115-68
4Q525
4QBeatitudes
Saligprisninger
På dansk v/ B. Ejrnæs, Dødehavsskrifterne s. 474-78
4Q526
4QTestament?
En testamente-tekst
4Q527
4QLiturgical Work D?
Liturgical Work
4Q528
4QHymnic or Sapiential Work
Hymnic or Sapiential Work
4Q529
4QWords of Michael ar
Words of Michael
4Q530-533
4QEnGiantsb-e ar
“Kæmpernes Bog”
Dansk oversættelse, jf. 4Q203
4Q534-36
Birth of Noaha-c ar
Noas Fødsel
På dansk v/ J. Høgenhaven, Dødehavsskrifterne s. 233-37
4Q537
4QTJacob? ar
Jakobs Testamente
Uddrag på dansk v/ S. Holst, ’Hvad kom først – templet eller præsten? Tempelkultens forhistorie i Dødehavsrullerne’, i Præeksistens (Forum for Bibelsk Eksegese 18), red. K. Mejrup m.fl., Museum Tusculanums Forlag 2014, s. 279-298 (s. 289)
4Q538
4QTJud ar
Judas Testamente, jf. 4Q484
4Q539
4QTJoseph ar
Josefs Testamente
De aramaiske fragmenter fra Qumran findes ikke oversat til dansk, men det græske ”Josefs Testamente”, som er indholdsmæssigt beslægtet med teksten, er oversat af Benedikt Otzen i De gammeltestamentlige pseudepigrafer s. 771-82
4Q540-41
4QapocrLevia-b? ar
Leviapokryfen
Uddrag på dansk v/ Søren Ruager, Dødehavsrullerne og Det nye Testamente, Konvent for Kirke og Theologi 1995, s. 49-50
og v/ T. Elgvin i Mine læber spiller fløjte: Jødiske bønner før Jesus, Credo Forlag 2006, s. 104
4Q542
4QTQahat ar
Kehats Testamente
4Q543-549
4QVisions of Amrama-f ar, 4QVisions of Amramg? ar
Amrams visioner
4Q550
4QJuifs à la cour perse ar
Fortællinger om Det Persiske Hof
På dansk v/ J. Høgenhaven, Dødehavsskrifterne s. 486-90
4Q551
4QRécit ar
En fortællende tekst
4Q552-53, 4Q553a
4QFour Kingdomsa-c ar
Fire Kongedømmer
4Q554, 4Q454a, 4Q555
4QNJa-c ar
Det Nye Jerusalem
På dansk v/ S. Holst & N.P. Lemche, Dødehavsskrifterne s. 514-521
4Q556, 4Q556a
4QProphecya-b
En profetisk tekst
4Q557-58
4QVisiona ar, 4QpapVisionb ar
Vision
4Q558a
4QpapNon-identifié ar
Uidentificeret tekst på papyrus
4Q559
4QpapBibChronology ar
Bibelsk kronologi
4Q560
4QLivret magique ar
Exorcism / en tekst vedrørende magi
4Q561
4QPhysiognomy/Horoscope ar
Fysiognomisk Beskrivelse
På dansk v/ J. Høgenhaven, Dødehavsskrifterne s. 498-99
4Q562
4QUnid. Text A ar
Uidentificeret tekst
4Q563
4QÉcrit de sagesse ar
Et visdomsskrift
4Q564
4QUnid. Text B ar
Uidentificeret tekst
4Q565
4QVisionc ? ar
Vision
4Q566
4QProphecyc ? ar
En profetisk tekst
4Q567
4QUnid. Text C ar
Uidentificeret tekst
4Q568
4QProphecyd ar
Uidentificeret tekst
4Q569
4QProverbs ar
En aramaisk ordsprogstekst
4Q570
4QUnid. Text D ar
Uidentificeret tekst
4Q571
4QWords of Michaela ar
En tekst med ord af (ærkeenglen) Mikael
4Q572-74
4QUnid. Text E-G ar
Uidentificerede tekster
4Q575
4QVisiond ar
Vision
4Q575a
4QUnid. Text H ar
Uidentificeret tekst
4Q577
4QText Mentioning the Flood
En tekst med omtale af syndfloden
4Q578
4QHistorical Text B
Historisk tekst
På dansk v/ S. Holst & N.P. Lemche, Dødehavsskrifterne s. 503-04
4Q579
4QHymnic Work?
Hymnic Work
4Q580-82
4QTestamenta-b (?) ar, 4QTestamentc ar
Testamentetekster
4Q583
4QProphecye ar
En profetisk tekst
4Q584a-x, 4Q585a-z, 4Q586a-n
4QUnid. Frags. A-C ar
Ubestemmelige fragmenter
4Q587
4QTestamentd ar
En testamentetekst