Udsigt over Qumran-ruinen og Det Døde Hav fra klipperne vest for bebyggelsen

Ikke-bibelske tekster fra Hule 5-11 i Qumran
Forkortelse Navn, indhold, oversættelse
Hule 5
5Q8
5QPhyl
Tekst fra en “bederem”
5Q9
5QWork with Place Names (apocrJosh?)
En tekst, der indeholder stednavne
5Q10
5QapocrMal (5QpMal?)
En Malakiasapokryf
5Q11
5QS
Sekthåndbogen
Manuskriptet fra Hule 5 er ikke oversat til dansk i selvstændig form, men jf. H.-Aa. Minks oversættelse af 1QS i Dødehavsskrifterne s. 67-96
5Q12
5QD
Damaskusskriftet
Fragmenterne fra Qumran er ikke oversat til dansk i selvstændig form, men jf. S. Holm-Nielsens oversættelse af det mere komplette middelalderlige manuskript fra Cairo (CD) i Dødehavsskrifterne s. 31-63
5Q13
5QRule
Regel
5Q14
5QCurses
En forbandelsestekst
5Q15
5QNJ ar
Det Nye Jerusalem
På dansk v/ S. Holst & N.P. Lemche, Dødehavsskrifterne s. 514-521
5Q16-25
5QUnclassified frags.
Uidentificerede fragmenter på hebraisk og aramaisk
Hule 6
6Q8
6QpapGiants ar
“Kæmpernes Bog”
På dansk v/ S. Holst, ’Gennem ild og vand: Skriftlighed i den aramaiske Kæmpernes Bog’, i Skriftbrug, autoritet og pseudepigrafi (Forum for Bibelsk Eksegese 16), red. B. Ejrnæs og L. Fatum, Museum Tusculanums Forlag 2010, s. 13-34 (s. 17-24)
6Q9
6QpapApocrSam-Kgs
En apokryf tekst med indhold fra Samuels- og Kongebøgerne
6Q10
6QpapProph
En profetisk tekst
6Q11
6QAllegory of the Vine
En allegorisk tekst om en vinstok
6Q12
6QApocr. Prophecy
En apokryf profetisk tekst
6Q13
6QPriestly Prophecy
En profetisk tekst med præsteligt præg
6Q14
6Qapocal. ar
En apokalyptisk tekst
6Q15
6QD
Damaskusskriftet
Dansk oversættelse, jf. 5Q12
6Q16
6QpapBened
Benedictions
6Q17
6QpapCalendrical Document
Kalendertekst
Denne tekst er ikke oversat til dansk, men jf. behandlingen af kalenderteksterne med oversatte eksempler v/ S. Holst & N.P.Lemche i Dødehavsskrifterne s. 509- 13.
6Q18
6QpapHymn
En hymne
6Q19
6QText Related to Genesis ar
En aramaisk tekst, der er beslægtet med Første Mosebog
6Q21
6QProphetic Text?
Profetisk Tekst?
6Q22-25, 6Q27-31
6QpapUnclassified frags., 6QpapUnclassified frags. ar
Ubestemmelige fragmenter, de fleste på papyrus
6Q26
6QpapAccount or Contract
En kontrakt- eller regnskabstekst
6QX1-2
6QUnclassified frags.
Ubestemmelige fragmenter, ét på papyrus og ét på pergament
Hule 7
7Q2
7QpapEpJer gr
Jeremias’ Brev
Jeremias’ Brev indgår i Bibelselskabets udgave af ”De Gammeltestamentlige Apokryfer” på dansk.
7Q6-18
7QpapUnclassified frags. gr
Ubestemmelige fragmenter med græsk tekst
7Q19
7QpapImprint gr
Et papyrus, hvor noget græsk tekst fra et manuskript har smittet af, så der kan læses et aftryk
Hule 8
8Q3
8QPhyl
Tekst fra en "bederem"
8Q4
8QMez
Tekst fra en "mezuzah", dvs. en kapsel med bibeltekster til at placere på husets dørstolper
8Q5
8QHymn
En hymne
Hule 9
9Q1
9QpapUnidentified Frag.
Uidentificerede fragmenter
Hule 10
10Q1
10QOstr
Et ostrakon (potteskår brugt som skrivemateriale)
Hule 11
11Q5
11QPsa
Apokryfe Kompositioner fra Salmerulle A fra hule 11
Fordelt mellem de bibelske salmer indeholder denne rulle en række ikke-bibelske kompositioner:
Bøn om Udfrielse (11QPsa 19,1-18)
Henvendelse til Zion (11QPsa 22,1-15)
Hymne til Skaberen (11QPsa 26,9-15)
Davids Kompositioner (11QPsa 27,2-11)
På dansk v/ B. Ejrnæs, Dødehavsskrifterne s. 425-29

”Siraks digt til Visdommen” (11QPsa 21,11-18)
På dansk v/ B. Ejrnæs, ’"Jeg husker dig for din velsignelse, Zion ...": Zionmotivet i en salme fra Qumran’, i Historie og konstruktion (Forum for Bibelsk Eksegese 14), red. M. Müller og Th.L. Thompson, Museum Tusculanums Forlag 2005, s. 115-128 (s. 120)

Salme 151A og Salme 151B (11QPsa 28,3-14)
På dansk v/ B. Ejrnæs, ’Salmerullen fra Qumran - et pseudepigraft Davidskrift’, i Skriftbrug, autoritet og pseudepigrafi (Forum for Bibelsk Eksegese 16), red. B. Ejrnæs og L. Fatum, Museum Tusculanums Forlag 2010, s. 67-84 (s. 76-77)
11Q10
11QtgJob
Targum (aramaisk oversættelse eller gendigtning) af Jobs bog
11Q11
11QapocrPs
Apokryfe Salmer
På dansk v/ B. Ejrnæs, Dødehavsskrifterne s. 396-98
11Q12
11QJub
Jubilæerbogen
De hebraiske fragmenter fra Qumran findes ikke oversat til dansk, men den komplette etiopiske version oversat af Bent Noack findes i De gammeltestamentlige pseudepigrafer s. 175-301
11Q13
11QMelch
Melkisedekteksten
På dansk v/ B. Ejrnæs, Dødehavsskrifterne s. 251-52
11Q14
11QSefer ha-Milḥamah (11QSM)
Krigsbogen (tidl. kaldet Berakhot, dvs. ”Velsignelser”, jf. 4Q286-90)
På dansk v/ S. Holst, Dødehavsskrifterne s. 209-13
11Q15-16
11QHymnsa-b
Hymns
11Q17
11QShirShabb
Sange til Sabbatsofferet
På dansk v/ S. Holst, Dødehavsskrifterne s. 368-85
11Q18
11QNJ ar
“Det Nye Jerusalem”
Dansk oversættelse, jf. 5Q15
11Q19-21
11QTemplea-c?
Tempelrullen
På dansk v/ H.-Aa. Mink, Dødehavsskrifterne s. 117-67
11Q22-23
11QpaleoUnidentified Text, 11QcryptA Unidentified Text
Uidentificerede tekster, dels med ”gammelhebraisk”, dels med ”kryptisk” skrift (en slags kodealfabet)
11Q24-28
11QUnidentified Text ar, 11QUnidetified Text A-C, 11QpapUnidentified Text D
Uidentificerede stumper pergament og papyrus med tekst skrevet på hebraisk og aramaisk
11Q29
11QFragment Related to Serekh ha-Yahad
En tekst, der er beslægtet med Sekthåndbogen
11Q30-31
11QUnclassified frags., 11QUnidentified wads
Uidentificerede fragmenter og sammenhængende lag af fragmenter
Tekstfund i selve Qumranruinen
KhQ1-3
KhQOstracon 1-3
Tre "ostraka" (potteskår benyttet som skrivemateriale)