Udsigt over Qumran-ruinen og Det Døde Hav fra klipperne vest for bebyggelsen

Ikke-bibelske tekster fra Hule 1-3 i Qumran
Forkortelse Navn, indhold, oversættelse
Hule 1
1Q13
1QPhyl
Tekst fra en ”bederem”
1Q14
1QpMic
Mikakommentaren (jf. 4Q168)
På dansk v/ B. Ejrnæs, Dødehavsskrifterne s. 228
og v/ E. Nielsen, Dødehavsteksterne (1959) s. 33-34
1QpHab Habakkukkommentaren
På dansk v/ B. Ejrnæs, Dødehavsskrifterne s. 233-37
og v/ E. Nielsen, Dødehavsteksterne (1959) s. 1-32
1Q15
1QpZeph
Kommentar til Sefanias’ Bog (jf. 1Q170)
1Q16
1QpPs
Kommentar til dele af Salmernes Bog (jf. 4Q171 og 4Q173-73a)
1Q17-18
1QJuba-b
Jubilæerbogen
De hebraiske fragmenter fra Qumran findes ikke oversat til dansk, men den komplette etiopiske version oversat af Bent Noack findes i De gammeltestamentlige pseudepigrafer s. 175-301
1Q19, 1Q19bis
1QNoah
Noabogen
1Q20
1QapGen ar
Genesisapokryfen
På dansk v/ S. Holst & N.P. Lemche, Dødehavsskrifterne s. 273-290
1Q21
1QTLevi ar
Levis Testamente
De aramaiske fragmenter fra Qumran findes ikke oversat til dansk, men det græske ”Levis Testamente”, som er påvirket af den aramaiske tekst, er oversat af Benedikt Otzen i De gammeltestamentlige pseudepigrafer s. 709-723.
1Q22
1QDM (apocrMosesa?)
Moses’ Ord ( Dibre Moshe), jf. Mosesapokryfen (1Q29)
1Q23-24
1QEnGiantsa ar, 1QEnGiantsb? ar
”Kæmpernes Bog”
På dansk v/ S. Holst, ’Gennem ild og vand: Skriftlighed i den aramaiske Kæmpernes Bog’, i Skriftbrug, autoritet og pseudepigrafi (Forum for Bibelsk Eksegese 16), red. B. Ejrnæs og L. Fatum, Museum Tusculanums Forlag 2010, s. 13-34 (s. 17-24)
1Q25
1QApocr. Prophecy
Apocryphal Prophecy
1Q26
1QInstruction
Instruktion
På dansk v/ J. Høgenhaven, Dødehavsskrifterne s. 436-451
1Q27
1QMyst
”Hemmelighedernes Bog”
På dansk v/ J. Høgenhaven, Dødehavsskrifterne s. 458-462
og v/ E. Nielsen, Dødehavsteksterne (1959) s. 217-20
1Q28
1QS
Sekthåndbogen (Serekh ha-Yahad / “Community Rule”)
På dansk v/ H.-Aa. Mink, Dødehavsskrifterne s. 67-96
og v/ B. Otzen, Dødehavsteksterne (1959) s. 41-97
1Q28a
1QSa
Sektreglen (Serekh ha-‘Edah / “Rule of the Congregation”)
På dansk v/ H.-Aa. Mink, Dødehavsskrifterne s. 99-105
og v/ E. Nielsen, Dødehavsteksterne (1959) s. 203-15
1Q28b
1QSb
Velsignelsesreglen
På dansk v/ S. Holst & N.P. Lemche, Dødehavsskrifterne s. 109-114
1Q29
1QLit. of 3 Tongues of Fire
(apocrMosesb?)
Mosesapokryfen, jf. 2Q21 og 4Q375-76. Også kaldet Moses’ Ord, jf. 1Q22
1Q30-31
1QLiturgical Text A-B?
Liturgisk Tekst
1Q32
1QNJ? ar
Det Nye Jerusalem, jf. 2Q24
1Q33
1QM
Krigsrullen
På dansk v/ J. Høgenhaven, Dødehavsskrifterne s. 183-205
og v/ E. Nielsen, Dødehavsteksterne (1959) s. 149-202
1Q34, 1Q34bis
1QLitPra-b
Bønner til højtiderne
På dansk v/ S. Holst, Dødehavsskrifterne s. 386-388
1QHa (uden løbenr.)
1Q35 = 1QHb
Takkesalmerne (Hodayot)
På dansk v/ S. Holm-Nielsen, Dødehavsskrifterne s. 293-350
og v/ B. Otzen, Dødehavsteksterne (1959) s. 99-148
1Q36
1QHymns
Hymns
1Q37-40
1QHymnic Composition?
Hymnic Composition
1Q41-70, 1Q70bis
1QUnclassified frags.
Uidentificerede stumper pergament og papyrus med tekst skrevet på hebraisk og aramaisk
Hule 2
2Q18
2QSir
Siraks Bog
De hebraiske fragmenter fra Qumran af Siraks Bog er ikke oversat til dansk i selvstændig form, men en oversættelse af den komplette græske tekst indgår i Bibelselskabets udgave af ”De Gammeltestamentlige Apokryfer”
2Q19-20
2QJuba-b
Jubilæerbogen, jf. 1Q17-18
2Q21
2QapocrMoses?
Mosesapokryfen, jf. 1Q29 og 4Q375-76
2Q22
2QapocrDavid?
Davidapokryfen
2Q23
2Qapocr. Prophecy
En apokryf profetisk tekst
2Q24
2QNJ ar
Det Nye Jerusalem
På dansk v/ S. Holst & N.P. Lemche, Dødehavsskrifterne s. 514-521
2Q25
2QJuridical Text
En tekst vedrørende lovspørgsmål
2Q26
2QEnGiants ar
“Kæmpernes Bog”
Dansk oversættelse, jf. 1Q23-24
2Q27-33
2QUnclassified frags.
Uidentificerede fragmenter
Hule 3
3Q4
3QpIsa
En kommentar til Esajas’ Bog (jf. 4Q161-65)
3Q5
3QJub
Jubilæerbogen
, jf. 1Q17-18
3Q6
3QHymn
En hymne
3Q7
3QTJud?
Judas Testamente
De aramaiske fragmenter fra Qumran findes ikke oversat til dansk, men det græske ”Judas Testamente”, som er indholdsmæssigt beslægtet med teksten, er oversat af Benedikt Otzen i De gammeltestamentlige pseudepigrafer s. 724-37.
3Q8
3QText Mentioning Angel of Peace
En tekst med omtale af “fredens engel”
3Q9
3QSectarian Text
En sekterisk tekst
3Q10-14
3QUnclassified frags.
Uidentificerede fragmenter
3Q15
3QCopper Scroll
Kobberrullen
På dansk v/ J. Høgenhaven, Dødehavsskrifterne s. 527-35